Denne 9 uker gamle Border Collien har full kontroll på flokken!

Så du saken om Sneaky Border Collies? Denne filmen viser hvorfor Border Collies er blant de mest populære gjeterhundene i verden! Hunden i filmen er bare 9 uker gammel!

Rettigheter: Youtube / gmnbordercollies

Skribent: shareme