En mann satt sammen disney og pixar og sang seg gjennom Let It Go

Å skulle gjøre andre stemmer enn din egen er en egenskap de fleste mennesker kan siden de er veldig små, men noen klarer kanskje litt flere enn de fleste. Denne mannen valgte og synge seg gjennom Let it Go ved å bruke mange forskjellige stemmer fra det kjente disney og pixar universet.

[YTTOPP]hjbPszSt5Pc[YTBUNN]

Skribent: admin2