Denne 9 år gamle jenta er det INGEN i skolegården som tør å plage.

Hun er bare 9 år gammel, men beveger seg så fort at det er umulig å få med seg alle bevegelsene. Dette er jenta fra filmen «The Martial Arts Kid», og i skolegården er det nok ingen som tør å plage henne. Skal jeg være helt ærlig er dette den siste jeg ville ha møtt i en mørk bakgate…


Rettigheter: Youtube / SharpMarv The Second

Skribent: shareme