Hvordan få igang igjen Internett hjemme

Noen ganger slutter Wifi-nettet hjemme å fungere. Her er noen grunner til at Internett (ekstern lenke) ikke virker, og hva man kan gjøre.

  1. Les informasjonen som står på PC-skjermen

Dersom det står en beskjed på framsiden, kan man prøve å følge denne. Hvis det er en pop-up melding bør man være forsiktig. Man bør da slette den eller prøve å re-starte datamaskinen igjen.

  1. Internettilkoblingen

En av de mest sannsynlige grunnene for at man ikke kommer inn på internett, kan være at enten wi-fi eller det lokale nettverket ikke er tilgjengelig. Enten kan man sjekke om symbolet for wi-fi oppe i høyre hjørne vises med de svarte rillene, og dersom den er grei, så kan man sjekke andre ting. Sjekk om kabelen til nettverkskoblingen sitter i eller om den trådløse ruteren er slått på.

  1. Nettsidene kommer bare delvis eller ikke fram

Altså man har en tilkobling, men alt går veldig tregt. Man kan prøve:

  • Fjern alt i loggen, cookies og cache minne
  • Avkoble alt hardware og Software som ikke er i bruk
  • Oppdater, oppdater, oppdater.
  • Fjern alle nettverksforslagene
  • Bruk opprensingsverktøyet og skann og fjerne virus hvis det er noen
  • Re-start datamaskinen og prøv på nytt. Igjen bør man kontakte en datakyndig dersom ingenting hjelper.
  1. Lite minne på datamaskinen

Det kan hende det begynner å bli lite minne på maskinen, og derfor klarer den ikke å laste sidene opp. Da bør man lukke alle programmene, faner og andre tillegg. Da frigjøres en del minne. Man kan lukke en og en eller alle på en gang. Da kan man prøve å re-starte maskinen igjen, for å se om maskinen går fortere.

Skribent: admin1